Archive | Lån

Søke lån? Dette er feilene nordmenn gjør når de søker lån

Dette gjør vi feil når vi søker lån

Enten det er et lån til bedriften eller et forbrukslån er det flere felles søknadsfeil som mange bedrifter og enkeltpersoner ofte gjør når de søker om lån. Det å unngå feil når man utfører søknadsprosessen er alfa og omega når du skal bli godkjent av de beste bankene.

Dette er de største feilene man gjør når man søker lån.

1. Å være uvitende om din kredittverdighet.

Før du forsøker å få et lån skal du vite hvor du står. Du kan be om kredittrapport fra banken du allerede er kunde hos – og de gir deg som regel svaret på om du er i faresonen på å få en betalingsanmerkning eller ikke.

I tillegg vil rapporten vise positive ting, for eksempel når du har betalt dine regninger i tide eller når du har betalt et lån i sin helhet. Konsekvent vil det å betale regninger som planlagt vise at du er verdig et lån, noe som er veldig attraktivt for en bank.

Jo mer informasjon du vet om deg selv desto større sjans har du for å få de bedre lånene.

2. Det å ikke forstå lånebetingelsene før signering av lånekontrakt.

Unngå den vanligste feilen, og sørg for at du leser og forstår alt som er involvert med lånet før signering. Ikke bare bør du ta deg tid til å lese kontrakten i sin helhet, men du bør også stille spørsmål om alt som du ikke forstår. Dette er en vanlig feil fordi folk er ofte så ivrige etter å få lån at de ikke klarer å ta hensyn til detaljer. Ikke anta at vilkårene på dette lånet er de samme som for «alle andre lån.». Vit hva du signerer før du signerer.

3. At man alltid velger lånet med lavest rente.

Rentene endres ofte, noe bankene også har lov til å utføre.

Da er det viktig at man ikke utelukkende ser på renten på lånet, men også på andre faktorer som kan spille positivt eller negativt inn. Med andre ord; det er ikke bare den effektive renten du skal ta hensyn til når du søker lån – ei heller forbrukslån.

4. Det å ha dagens økonomi i uorden.

Enten du har behov for et bedriftslån eller forbrukslån bør du ikke søke om et lån uten skikkelig økonomisk dokumentasjon. Dette er noe du får ved å ha orden på din personlige økonomi per dags dato.

Om du skal begynne å låne penger når du ikke engang klarer å håndtere din nåværende situasjon, så går det mest sannsynlig over stokk og stein.

5. Ikke å ha egenkapital.

Spesielt for et forretningslån eller et bolig vil det å ha noe egenkapital, for eksempel en forskuddsbetaling, signifikant øke sannsynligheten for å sikre seg et lån. Du skal vite at flere banker ikke er så entusiastiske for å tilby lån til de uten egenkapital – spesielt lån for store mengder penger eller for personer som har en noe grumsete kreditthistorikk.

6. Ikke å unngå skjulte lånekostnader.

Unngå å søk et lån som krever skjulte kostnader. Dette lånesøknad feil kan omfatte fine print som sier at årsavgift, bankgebyrer, avsluttende kostnader, provisjoner, og ballong betalinger er nødvendig. Bli informert, og ikke signere noe uten å være helt sikker på hva det betyr.

7. Å ikke sette seg inn i hva det vil si å ha lån.

På nettsider som http://lån.priv.no/category/forbrukslan kan man lese om forskjellige aspekter ved det å ha lån, alt fra svindel til hvilke nedbetalingsplaner som lønner seg. De færreste leser slikt.

0

Ukjente faktorer som kan hindre deg i å få lån

Å få et lån kan være svært komplisert på grunn av de ulike faktorene som spiller inn. Det er godt mulig at du har en god historikk hos banken din og har vært flink til å betale alle regninger i alle år, men tror du virkelig at det er det eneste som avhenger om du får lån eller ikke?

Følgende er en liste over ting du aldri visste kunne være en faktor for lån.

Mer enn to adresser over de to siste årene

Bankene ønsker å gi lån til dem de betrakter som stabile – ikke bare økonomisk, men også i resten av livet sitt. Noen som flytter ofte kan virke ustabile i den nåværende livssituasjonen. I tillegg kan flytting føre til en usikker arbeidssituasjon og usikkerhet rundt om du kan stille bolig i sikkerhet i fremtiden.

Usikker arbeidssituasjon

Å ha mer enn to jobber i de to siste årene kan føre til at banken stempler deg som en høyrisiko-kunde. En bank ønsker å gi sine lån til en søker som ikke kommer til å bytte jobb i tide og utide og med det kanskje stå i perioder uten fast inntekt.

Tro meg; banken er svært opptatt av arbeidssituasjonen din når du søker lån. Spesielt om du skal ha forbrukslån.

Overtidsbetaling

Overtidsbetaling kan høres ut som noe en bank ville foretrekke, men det er faktisk det motsatte. Overtidsbetaling gjør bankene skeptiske og det skyldes det faktum at det kan settes i sammenheng med at du er nødt til å jobbe mye ekstra for å få endene til å møtes.

Om du da skaffer deg et lån vil du kanskje ikke gidde å jobbe ekstra, noe som går ut over nedbetalingen av lånet. Bankene ønsker å gi sine lån til de med konsistente inntekter.

Økende restriksjoner og hardere marked

Med økende restriksjoner og høyere forventninger fra bankene er kredittverdighet viktigere i dag enn det noensinne har vært. Alle disse faktorene kan avgjøre om du får en godkjennelse eller et avslag på ditt neste lån. Så det er viktig å sette seg inn i alt som kan bikke søknaden i din retning og bøye seg etter bankens spilleregler.

Jeg vil anbefale deg å søke på flere lån samtidig dersom du er usikker på at du oppfyller kravene. Du har mulighet til å avslå de med dårligst effektiv rente og bare godta det lånet du selv ønsker når alt er fylt ut.

0

Oppdatering om boligkjøp i Oslo

Oppdatering om mitt planlagte boligkjøp i Oslo

Satt meg litt på bakbeina etter all spekulasjon om ekstremt fal og har fulgt med bra i nyhetene den siste uken og prøvd å få med meg faktorer som påvirker boligmarkedet.

– Utbyggere klaget på alle de høye kravene staten har satt (Rullestolvenneligget og mange andre rare byggtekniske krav ble nevnt. Det kommer vell krav til 0-energi hus/leiligheter snart og) som gjør det dyrt å bygge boliger og da må prisene på nybygg være høye for at det skal lønne seg for utbyggere. Disse kravene er det jo boligkjøpere som må betale for.

Kilde: nrk.no/nyheter/norge/1.8161221

Kravene til sikkerhet og på-føre-var prinsippet er latterlig stort i Norge i alle bransjer og utviklingen her bekymrer meg for hvordan Norge og verden på sikt kan utvikle seg. Men det er en helt annen diskusjon.

Byggekrav og byråkrati

Men om staten skulle fire på disse bygge-kravene vil det ta lang tid (byråkrati, byråkrati, osv….) før man ser en endring i boligmarkedet. Kravene i seg selv vil jo ta mange år å fjerne, om noen i det hele tatt tørr å gå den veien politisk.

– Flere unge i Trondheim klaget i går på nyhetene (nrk1) om kravet til 15% egenkapital burde fjernes så de unge (uten hjelp)i det hele tatt skulle komme inn på markedet. Dette ønsket de fjernet på grunnlag at i dag så skapes det klasseskille mellom de som får startkapital av foreldre og de som ikke får det.

Tall fra SR Bank hadde gjort viste at det var stor nedgang i boligkjøp av unge under 35år på rundt 27% og en stigning på 68% på de mellom 35 og 55 år. Godt etablerte vinner med andre ord.

Jeg tror dette kommer til å føre til at prisene stiger så det hjelper egentlig lite å fjerne kravet. Blir å skyte seg selv i foten og hoppe 2 skritt bakover. At det blir enklere å få tatt opp lån vil jo føre til at fler og fler tar opp lån og må konkurrere med hverandre for å komme inn i markedet. Det er jo det alle vill utifra nyhetene om at det er lønnsomt vs å leie.

Ja, jeg ser at det blir klasseskille, men her tror jeg man står over et dilemma hvor man må velge 1 av 2 problem. Det vil ikke være mulig å løse begge problemene.

I papirutgaven av Aftenposten i dag (Fredag 01.06.12) var det en stor artikkel om Rose Marie Steen og hennes kjøp av bolig i Oslo øst vs leie i samme område.

Her var det fastsatt en trolig økning av boligpris med 4% de to første årene og 2% de to neste.

Forøvrig tar jeg meg ca 1 uke i Oslo fra 8. juni for å gå på visninger og orientere meg om priser/størrelse og lokalisering. Sette meg litt inn i dette før jeg går videre å eventuelt handler.

0

Er det galt at det norske folk har så mye gjeld?

Er det galt at det norske folk har så mye gjeld?

Jeg skal prøve å holde meg kortfattet rundt dette spørsmålet, men noen ting er viktig å få med, så jeg er ikke sikker på at det kommer til å bli så veldig kort allikevel. Sitter egentlig og leser til økonomieksamen, noe som betyr at det er litt vanskelig å få til en skikkelig kronikk her nå (men er vel kanskje også litt av grunnen til at jeg orker å skrive om gjeld og økonomi på internett).

Er det så ille med all denne gjelden?

Ja, fordi gjeld skal betales i fremtiden. Man må med andre ord ha høy fremtidig inntekt for å betjene fremtidige forpliktelser. Når bankene låner ut penger, så tenker de på utsiktene til fremtidig inntekt, og hvis det er positive utsikter til fremtiden, så låner de ut mer. Dette har vist seg å slå feil gang, på gang, på gang og historien er full av bank- og boligkriser. Det siste kommer som regel før det første.

Det er mange ting som kan skje, f.eks. kan renten stige. I dag klarer ikke 1/5 lånetakere en rente på over 5 %. (e24.no/makro-og-politikk/hver-femte-laantaker-taaler-ikke-rente-over-5-prosent/20131134 )- Norge kan ikke styre renten sin selv. Vi må følge etter de internasjonale sentralbankene av hensyn til handelsbalanse og valutakurser mot våre viktigste handelspartnere.

En annen ting er at det kan komme et sjokk i økonomien som gjør at arbeidsledigheten stiger. Da er det svært mange som ikke vil klare å betjene gjelden sin.

Det er først ved renteøkning, økt arbeidsledighet (eller et annet sjokk som fjerner tilliten til at man får økte fremtidige inntekter (ie: økonomisk vekst i samfunnet)) at ting kollapser. Det som skjer da er at 1) bankene blir motvillige til å låne ut mer, fordi de ikke har tro på at folk har evne til å betjene gjelden og 2) at folk ikke har tro på at inntekten er høy nok til å låne såpass mye.

Dette hemmer gjeldsveksten og dermed boligprisene (når gjelden til husholdningene øker, så øker også boligprisene, og dette er grunnen til at både gjeldsbyrden og boligprisene i Norge er på et rekordnivå i dag).

Boligprisene begynner da å gå nedover, og alle som vil kjøpe setter seg på gjerdet i påvente av lavere priser. Etterspørsel blir mindre og boligprisene faller ytterligere. Mange kan ikke selge boligene sine, for da må de realisere store tap og disse må refinansieres med enda høyere renter (fordi man ikke har et panteobjekt eller egenkapital til å sikre gjelden). Hvis disse mister jobben så er de basically fucked.

Bankene som har stillt sikkerhet i boligene får balansen sin sterkt redusert, og de har da ikke dekning for den kapitalen de er pålagt å ha. Dette skaper mistillit i interbankmarkedet, så mange banker blir insolvente og går overende. Staten må da baile dem ut, og det svekker videre tilliten til fremtidig vekst. Når staten må baile ut banksektoren, så er det skattebetalerne som må betale dette med høyere fremtidige skatter. Det innebærer at investorer blir mindre villige til å investere, fordi de forventer høyere skatter i fremtiden.

Dette er kort sagt grunnen til at jeg ikke synes bolig er en god investering i dag. Jeg ser ingen indikasjoner på høy fremtidig økonomisk vekst i Norge. Vi står foran en kostbar eldrebølge. Oljeproduksjonen går nedover. Vi har enormt med trygdede. Vi har enormt med byråkrati. Vi har for høye lønninger og produktiv virksomhet blir outsourcet.

Nedsiden er, etter min mening, langt større enn oppsiden.

Jeg lever under evne, bor grisebillig i slummen og sparer masse penger nå, for når det korrigerer, så kommer jeg til å ta opp masse gjeld for å kjøpe boliger og leie ut til alle de som handlet hodeløst og satte seg i dyp gjeld nå.

0

Refinansiering: Nytt lån i bank eller privat?

Refinansiering: Nytt lån i bank eller privat?

Spørsmål:

Jeg har en venninne som har satt seg i en situasjon som ikke er helt heldig. Hun elsket å shoppe med venninner, dra på dyre ferier til Paris og spise på dyre restauranter hjemme i Stavanger. Problemet var bare at hun ikke akkurat hadde lønnen til å gjøre alt dette.

Kredittkort og forbrukslån ble derfor brukt ganske flittig for å dekke over at hun ikke kunne på en naturlig måte finansiere en livsstil fylt med luksus. Problemet er nå at inkassosakene

Det er viktig å tenke på alle muligheter for lån.

flytter over og at kreditorene har sett seg lei på henne. Faktisk har det gått så langt at politimannen i bygda her har møtt opp for å gi henne et besøk, og da vet hun selv at ting har gått alt for langt.

Spørsmålet er; hva kan vi gjøre? Hun har sett på mulighetene for refinansiering i bank, men lurer heller på om det vil være lurt for henne å ta opp et lån hos en kompis hvis hun LOVER å betale tilbake. Jeg har jo innsett at jeg kommer til å bli spurt, men innser at det kanskje er det beste for alle parter dersom hun med det slipper å betale gebyrer og heftige avdrag?

Svar:

Jeg tror ikke et nytt lån vil være det beste for henne. Problemet hennes er at ingen er villig til å gi henne et nytt lån før hun har gjort opp det hun skylder tidligere långivere.

Mitt råd er å nedbetale så mye som hun kan fortløpende basert det det hun får av inntekter.

Har hun problemer med å betale noe i tide så er de fleste hjelpsomme med å lage en nedbetalingsplan, men hun må gjøre opp for gammel moro før hun får et nytt lån. Har hun flere kreditorer kan det være et forslag å få en nedbetalingsplan med den største og så få gjort opp fortest mulig med de mindre kreditorene slik at hun ikke har flere hun trenger å forholde seg til.

Når alt er nedbetalt og gjort opp kan hun kreve at anmerkninger slettes.

Det viktigste er at hun holder forbruket lavt og passer på å få nedbetalt alt hun skylder så fort hun kan. Uten å gjøre opp for gammel gjeld er det vanskelig å komme videre. Du skriver blant annet at hun elsker å leve som et luksusdyr uten å ha råd til det. Dette er et ganske velkjent norsk fenomen som dessverre får folk til å ta opp dyre forbrukslån og kredittkort for å finansiere luksuslivet sitt.

En ting til angående finansiering i bank;

Så vidt jeg husker skal inkassosaker slettes etter 3 år, og ha innvirkning på rating i inntil 4 år ETTER at de er påført, dvs en anmerkning påført henne  01.01.2008, skal slettes fra registeret 01.01.2011, og ikke ha innvirkning på rating etter 01.01.2012 (hvis noe her jobber i kredittopplysningsbyrå/inkassofirma, korriger meg hvis dette er feil)

Dette BURDE tilsi at 4 år etter at hun har fått inkassosaken, så skal den ikke lenger ha innvirkning på kredittvurderingene som blir tatt (det var slik for 10-15 år siden, da jeg jobbet i kredittopplysningsbransjen) GJELDEN blir vel igjen, men anmerkningen forsvinner, og hun kan da få lån på like nivå som oss andre igjen

1

Lån penger til julen

Lån penger til julen

Hvert år klarer nordmenn å ta ny rekord i antall kroner brukt på julegaver. Nå har det kommet til et punkt hvor gjennomsnittet av den norske befolkning begynner å merke presset på pengene allerede før desember har startet, og svært mange føler et sosialt press om å kjøpe dyre julegaver til familiemedlemmer og venner.

Det er klart – man kan sette et tak på hvor dyre gaver man skal gi barna til andre, men til egne barn settes det selvfølgelig enkelte kriterier.

I starten av desember er det svært vanlig å ta opp forbrukslån for å kunne betale alle gavene. Og det som er så gunstig med et slikt lån er at du helt selv bestemmer hvor mye du ønsker å ta opp – det er ingen grunn til at man skulle ta opp 250,000,- norske kroner dersom du bare ønsker å bruke 15,000 på hele julestria.

Søk om kredittkort 

Et annet alernativ er å søke om kredittkort.

I fjor brukte jeg selv kredittkort for å betale julegavene. Jeg hadde et kredittkort med grensep å 20,000 kroner og trengte strengt tatt ikke mer for å kjøpe gaver – jeg er tross alt student i en rimelig vanlig familie (med tanke på størrelse og forventninger…).

Brukte min seks ukers gebyrfrie periode og fikk stipend rett etter at det hadde gått fem uker. Med andre ord fikk jeg 0,- i gebyr og avgifter som følge av at jeg lånte penger til julen.

En ordning jeg mest sannsynlig kommer til å dra nytte av i år også.

0

Lån på dagen – hva er alternativene?

Lån på dagen

Skal du ha lån på dagen, så er du nødt til å ofre noen normer som du kanskje ellers ville tatt høyde for. Blant annet skal du være sikker på at du er nødt til å åpne en ny bankkonto (dvs få lån fra en bank du ellers ikke ville søkt finansiering hos).

For det andre skal du vite at du må regne med en høyere rente om du skal ha penger kjapt. Renter fungerer slik at jo mer desperat man er etter penger, desto høyere renter blir det.

Banken har jo mulighet til å sette ”hvilke som helst” renter når du skal ha lån på dagen – rett og slett fordi du kommer til å takke ja til hva som helst.

To muligheter – SMS-lån og forbrukslån

De fleste forbrukslån har faktisk en ganske god rente, og enkelte av dem gir deg faktisk penger i løpet av et par timer (det pleier som regel å ta 2-3 dager). Har du mulighet til å skaffe deg et sånt lån, så vil jeg anbefale det. Det er mye bedre enn det andre alternativet.

SMS-lån er det andre lånet du kan skaffe deg. Ta tar du opp telefonen og sender ”lån” til et eller annet firesifret nummer. Her vil du få pengene tilsendt i løpet av et par minutter, men betingelsene er såpass dårlige at vi nødig vil anbefale det til noen som helst. Om du har kniv på strupen (ikke bokstavelig talt…) og trenger penger i løpet av noen timer for noe som er ekstremt viktig, så er nok SMS-lån løsningen.

Men husk å betal tilbake pengene så kjapt som mulig om du tar opp et lån på dagen. Husk at jo lengre du venter med å betale det ned, desto større er sjansen for at du er nødt til å betale mye penger i renter og avdrag.

2

Bruk flere banker for bedre lånebetingelser

Bruk av flere banker for å oppnå bedre betingelser

Det er på ingen måte gitt at du skal holde deg til èn bank for å ha en så ryddig økonomi som overhodet mulig. Faktisk er det slik at det kan lønne seg å ha flere banker av ulike grunner.

I tillegg til at du kan få høyere lånesummer på diverse lån, så er den aller viktigste oppgaven å få så mye goodwill som overhodet mulig.

La oss si at du har tre forskjellige banker:

Bank 1: Hvor du har forbrukskontoen din. Her har du også et fungerende kredittkort som lønnen din kommer inn på. Alt av mat, drikke og andre forbruksvarer går gjennom kontoen som ligger hos bank 1.

Bank 2: Bruker du kun til lån. Her kan du ha alt fra forbrukslån til boliglån. Vil egentlig anbefale at dette er en litt større bank slik som Skandiabanken eller DNB Nor da det er mest sannsynlig at det er denne banken du trenger mest goodwill hos i fremtiden.

Bank 3: Her har du en sparekonto som du har reservene dine på. Om du skal kjøpe inn større ting (som ikke trenger ekstra finansiering…), så er det disse pengene som skal brukes.

0

Lån penger til ferien

Hvordan låne penger til ferien

Ferie er dyrt – det er noe alle som har reist en god stund vet veldig godt.  At man bør sette opp et reisebudsjett for å være helt sikker på at man har nok penger til å utføre hele ferien med god økonomi er også noe erfarne reisefolk vet.

Men hva om reisebudsjettet ikke helt strekker til?

Hva om man ser at man bør ha litt ekstra penger etter at faste utgifter som hotellopphold, fly, mat og drikke er inkludert?

Det å låne penger kan være løsningen.

Kredittkort og forbrukslån

For det er to alternativer du har dersom du ønsker litt mer penger til ferien din. Det er klart; om du ser på et privatlån av noen venner, familie eller bekjente som et alternativ, så kan vi jo telle tre muligheter.

Men det er primært et kredittkort jeg har i tankene som det beste alternativet.

Med et slikt kort kan du både låne opp til 100,000 norske kroner i tillegg til at du kan få reiseforsikring med på kjøpet dersom du betaler reisen med kredittkort. Jeg skal skrive en artikkel om dette senere, men grunnen til at et kort er så nyttig når du skal reise er fordi du kan spare masse penger på både reiseforsikring og at det blir et gebyrfritt lån.

Forbrukslån derimot er ikke gebyrfritt, men det er en god metode å låne penger til reisen på. Om du skal reise utenlands om et par dager og innser at du trenger litt ekstra penger, så er det greit med et forbrukslån. Du kan søke på nettet umiddelbart og pengene er inne på konto i løpet av et par dager – om ikke et par timer.

Velg Bank Norwegians kredittkort for billig reise

Bank Norwegians kredittkort er nok mitt aller heteste tips for deg som skal ha penger til en reise da det har innbakt reiseforsikring. I tillegg vil du skaffe deg masse bonuspoeng dersom du flyr med Norwegian flyselskap – noe som gir deg store fordeler og gratis flyreiser i fremtiden.

Med Norwegian-kortet kan du nå få inntil kr 100.000 i kreditt. Klikk her! Eks. ved utsatt betaling etter rentefri periode: eff rente 22,4%, 15000,- over 12 mnd. Totalt 16.711,-

Fem hete og billige reisemål akkurat nå:

– Barcelona, Spania.
– Kos, Hellas.
– Ayia Napa/Fig Tree Bay, Kypros.
– Warszawa, Polen.
– Beijing, Kina.

0

Lån penger til fotballtur til England

Fotballtur til England

Det er mange nordmenn som holder med engelske lag av ulik grunn. Mye av grunnen til at engelsk fotball har blitt såpass populært som det har blitt i Norge må vi nok skylde NRK for som viste tippekampen hver eneste lørdag klokken 4.

Lag som Leeds, Manchester United og Newcastle har biltt hyllet i en årrekke fra folk rundt om i landet, og det har blitt vanlig for nordmenn å dra over til England for å få med seg kampene.

Hva kan en fotballtur til England koste?

Det er et regnestykke du er nødt til å se litt nærmere på når du har bestemt deg for hvilket lag du ønsker å se. Leeds, som spiller i nest øverste divisjon og har tilholdssted i en mye mindre by enn for eksempel Chelsea (London), vil ha en mye lavere kostnad med tanke på både flybilletter, hotellopphold og kampbillett.

For det er disse tingene som kommer til å koste noe på en fotballtur til England:

– Flybillett
– Kampbillett
– Hotellopphold
– Mat og drikke

Da jeg selv var over på en Newcastle-kamp for å få med meg Newcastle-Tottenham brukte jeg vel totalt rundt 5000,- NOK på en hel langweekend. Men det skal sies at jeg bodde på et av Newcastles fineste hoteller, spiste god mat og drikke samt at jeg bare betalte for min egen tur. Om man skal betale for en hel familie, så vil man selvfølgelig være nødt til å måtte ut med rundt 25,000 kroner.

Hvordan kan man finansiere fotballturen?

Det går an å både søke om kredittkort og lån for å få finansiert en slik tur. Dog skal det sies at det nok er mest smart å søke ett forbrukslån da det ikke stilles noen spørsmål overhodet til hva pengene skal brukes til. Har man bestemt seg for å ta en reise, så vil også et kredittkort med reiseforsikring være et gunstig valg – så du står fritt til å velge mellom de to alternativene.

Men du skal huske på at pengene en dag skal betales tilbake, så vær påpasselig med å kun bruke den lånesummen du selv ser deg fornøyd med og som du trenger til å kjøpe de billettene og det hotelloppholdet du skal ha.

0

Lån penger til shopping

Lån penger til shopping

Både kvinner og menn elsker shopping – det er noe klare statistikker viser. Men det er ikke alltid man har penger tilgjengelig for å gjøre nettopp dette. Når pengene kommer sent i måneden på grunn av lønn, så er det svært belastende å ikke kunne kjøpe seg nye sko eller klær.

Hva er løsningen?

Et forbrukslån kan du ta opp for å skaffe penger kjapt og smertefritt. Det tar normalt rundt 3 dager fra du søker på internett til du får pengene.

Til tross for en noe høyere rente på forbrukslån enn andre lån, så vil du nok fortsatt kunne spare en hel masse penger på å låne penger til shopping.

Hvordan det?

Jo, det har seg slik at enkelte måneder (januar og midten av sommeren) er preget av store rabatter på klær som egentlig koster mange tusen kroner. Om man da er nødt til å betale 200 kroner i rente for å få låne 4000 kroner  for å kjøpe klær som egentlig hadde kostet 10,000 kroner, så ligger du med følgende regnestykke:

Ikke ta opp forbrukslån:

Vente til måneden er over, du har fått lønn og klærne ligger på samme nivå som tidligere prismessig. Kostnad= 10,000 norske kroner.

Total kostnad: 10,000 kroner.

Ta opp forbrukslån:

4000 i lån + 200 kr i avgift = 4200,- norske kroner.

Total kostnad: 4200 kroner.

Dette blir selvfølgelig et noe søkt og merkelig oppsatt eksempel, men prinsippet er i hvert fall helt reelt. Det er ikke alltid det er lønnsomt, men om du får rabatter på de klærne du skal ha, så får du både i pose og sekk.

Lånet betales ned når du har fått lønn.

0

Finansiere øyeoperasjon for nordmenn

Hvordan finansiere en øyeoperasjon

Veldig mange nordmenn bruker kontaktlinser og briller. Det å få en svak synshemmelse har blitt mer og mer vanlig blant folk i den vestlige verden, og forskerne klør seg litt i hodet over grunnene – men det antas at mye kommer an på hva slags arbeid man har og hva man utsetter øynene for i hverdagen.

Men veldig mange nordmenn har også funnet ut at det å ta en øyeoperasjon vil være en smart måte å kvitte seg med problemet på. Tar man en slik laseroperasjon med LASIK-metoden vil man med 99 % sannsynlighet bli kvitt problemet for alltid.

Det skal være mulig å skaffe finansiering til øyeoperasjon i Norge.

Problemet er bare èn ting; en øyeoperasjon er svært dyrt. Spesielt i Norge.

Hvor mye koster en øyeoperasjon?

Dette er ganske forskjellig ut i fra hvor du tar operasjonen, men i Norge koster det rundt 25,000-30,000 per øye inkludert etterbehandling. Drar man til Øst-Europa vil man nok få laseroperasjonen til cirka halv pris i forhold til Norge.

Har man «baller nok» til å dra til Thailand for å ta et slikt kirurgisk inngrep (noe som egentlig ikke anbefales med tanke på flere helsemessige ting), så vil du nok få et inngrep på hvert øye til rundt 5000 norske kroner.

Så. Hvordan kan man finansiere en øyeoperasjon?

Det finnes tre alternativer: privat lån, forbrukslån og kredittkort.

Privat lån

Et slikt lån er et lån av dine foreldre eller noen andre du kjenner. Om du enda er ung, så vil nok foreldrene kunne stille opp med lommeboken sin dersom man kommer fra middelklassen eller over dette.

I veldig mange slike tilfeller unngår man også renter – som mest sannsynlig vil påløpe dersom man søker om kredittkort eller forbrukslån for å finansiere øyeoperasjonen.

Forbrukslån

Dette er et lån som ikke betinger av grunn til å finansiere noe fra bankens side. Banken dytter penger inn på kontoen din og sier i praksis: «Bruk dem på akkurat hva du vil, men vær påpasselig med å betal de tilbake!».

Med andre ord er det perfekt for å ta en øyeoperasjon da ingen spør hva du skal bruke de på. Og for å være ærlig; det er vel «litt» bedre å ta opp et forbrukslån for å finansiere noe som faktisk er nyttig i forhold til å finansiere en ferie med fyll og slosskamper på Ayia Napa.

Kredittkort

Man kan også bruke et kredittkort til å finansiere en øyeoperasjon. Da tar man opp et kredittkort med høy nok kredittgrense til at man kan få betalt hva en øyeoperasjon koster, og så går man ut fra at man får det innvilget.

Om du søker på flere kort samtidig, så kan jeg nok nærmest garantere deg at du vil få godkjent minst ett av dem – gitt at du er 18 år selvfølgelig. 

3

Hvilke lån bør først nedbetales?

Hvilke lån bør først betales ned?

Som forbruker har man som regel flere lån hos flere forskjellige banker. Jeg vet om ett tilfelle der en kompis av meg satt med forbrukslån, kredittgjeld, boliglån, billån samt studielån – og hadde relativt store økonomiske krav mot seg fra flere hold hver eneste måned.

Han kom opp i en situasjon der han var nødt til å begynne å prioritere hvilke kreditorer han skulle være snill med, og hvilke kan hadde råd til å «sette på standby».

Det resulterte i spørsmålet; «hvilke lån bør først nedbetales?» ?

Som en tommelfingerregel er det slik at de lånene med høyest effektiv rente skal betales ned først. Dette på grunn av at gebyrene blir skyhøye etter kun et par uker. Forbrukslån og kredittkortgjeld er nok de lånene det haster absolutt mest med.

Boliglån og studielån er to lånetyper som har en relativt lang nedbetalingsfrist og som i mye mindre grad ligger og genererer utgifter.

Vårt råd er altså; kvitt deg med forbrukslån aller først. Hør gjerne med banken om du kan få en refinansieringsavtale (enten med den banken du har lånet hos eller en annen bank som kan «ta over» lånet for deg), og så setter du opp en plan hvor du kan betale ned et visst beløp i måneden for å kvitte deg med hele gjelden.

0